måndag 25 mars 2013

Mötesmåndag

Så var det måndag igen. Veckorna går så himla snabbt trots att jag inte har nån daglig sysselsättning. Jag håller mig uppenbarligen upptagen ändå. Idag har jag t.ex. två möten: ett med personliga ombudet, och ett med socialsekreteraren & boendestödet. 

Mötet med personliga ombudet var ett avslutande möte, eftersom jag känner att jag just nu inte har nån användning av mitt PO. När jag hösten 2011 bad om att få ett personligt ombud så var det framför allt för att mina vårdkontakter fungerade otillfredsställande. Sen dess har jag dels fått boendestöd som hjälper mig en hel del i mina kontakter, och dels så har vården börjat agera bättre gentemot mig, så jag har inte längre något problem med dem (för det mesta). Därför var det läge att avsluta det hela. 

Jag är ganska nöjd med PO-servicen. Mitt PO har varit väldigt bra och hållit kontakten och så - det är bara det att jag för det mesta kan företräda mig själv och då knappt behöver PO:ns hjälp. Problemet uppstår när jag mår så dåligt att jag inte orkar vara "representabel"; vid de tillfällena skulle jag behöva ett ombud som verkligen kan representera mig och mina behov. Detta ligger, vad jag kan erfara, utanför PO:s uppdrag, så hen har inte kunnat hjälpa mig med det. Jag önskar att det fanns en instans som mer kunde ta över när det behövs istället för att gå längs med och begära att klienten ska vara delaktig hela tiden. 

Behovet av en sådan brukarservice har jag diskuterat med bl.a. Regnlund. Är det kanske nånting som du också önskar fanns? Har du kanske erfarenhet av personligt ombud? Vad tycker du isf om det?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar