torsdag 4 april 2013

För övrigt...

...tycker jag att ni ska läsa Tankestormar:s inlägg Pillerthriller I respektive II om att konsumtionen av psykofarmaka för unga ökat dramatiskt de senaste åren. Jag kunde nämligen inte uttrycka min oro över detta bättre själv.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar